Vaarregels

Spring naar hoofdstuk over varen op groot water
Spring naar hoofdstuk over varen op Oude Maas
Spring naar hoofdstuk over varen op Nieuwe Maas
Spring naar hoofdstuk over meenemen van introducees

Hier vindt u de actuele vaarregels binnen KV Lekko. Het niet volgen van deze regels betekent dat u op dat moment buiten de groep vaart en voor eigen verantwoordelijkheid (u valt op dat moment niet onder de WA verzekering van het TKBN).

Aanmelden
U dient zich bij voorkeur aan te melden voor of op de donderdag voor de toertocht (tenzij anders aangegeven in de toerkalender). Dit kan via het aanmeldformulier in de kantine, forum op kv-lekko.nl, telefonisch of door een e-mail te sturen. Voor groot water tochten mail je aan ikwilmee@kv-lekko.nl en voor toertochten mail je toercommissie@kv-lekko.nl

badweatherSlecht weer
Indien de weersomstandigheden of weersvoorspelling slecht zijn dan kunt u op zaterdag om 20u op het forum lezen of de tocht doorgaat of eventueel aangepast wordt.

Lengte van een tocht
Tochten variëren in lengte. De toestand van de te varen route en eventuele drukte op de weg maken het voorspellen van een eindtijd erg moeilijk. Houdt u er rekening mee dat u wellicht pas rond 17u terug bent of bij een lange tocht nog later. Heeft u nog andere afspraken op die dag neem dan contact met de toerleiding op om te bespreken of het verstandig is om mee te gaan.

ZWEMVESTZwemvest
Iedereen die mee wil doen aan tochten die vanuit de vereniging worden georganiseerd (dus ook tochten die buiten de agenda worden afgesproken) dient een zwemvest mee te nemen. Bij ondiepe wateren, warm water en weer kan de commissie besluiten dat een zwemvest niet noodzakelijk is. Dit is echter een besluit dat de commissie pas kort voor aanvang van de tocht neemt.

Achter- en voorvaarder

 • Blijf ten alle tijden voor de achtervaarder en in de buurt van de voorvaarder. Oversteken gebeurt pas op aangeven van de voorvaarder!
 • Volg achter- en voorvaarder, ook wanneer anderen van de route afwijken of zich niet aan hiervoor genoemde regel houden.

Ver(p)lichting
verlichtGedurende avondtochten of tochten waarbij slecht zicht mag worden verwacht dient er een witrondschijnend licht te worden gebruikt. Het BPR zegt hierover het volgende; “Een klein door spierkracht voortbewogen schip moet des nachts een wit gewoon rondom schijnend licht voeren”.
Alhoewel de wetgever dus niet specifiek is over de positie van het licht, is een licht vanaf een ander schip enkel rondom schijnend waarneembaar wanneer het boven het hoofd van een kano- of kajakvaarder uitsteekt. Dit is ook i.v.m. golven verstandig. Een licht op het dek zal bij flinke golven haast niet zichtbaar zijn. Controleer voor gebruik of de verlichting nog voldoende werkt.

Het is niet toegestaan dit anders op te lossen, andere kleuren of twee witte lichten (voor en achter bijvoorbeeld) hebben voor de scheepvaart andere betekenissen en het voeren van ander licht kan hen dus in verwarring brengen.

Signaal
Op het water moeten kleine schepen in staat zijn enkele eenvoudig geluidssignalen te geven. Hierdoor is op vaarwater een toeter verplicht.

Ontheffingen
Enkele wateren kennen een verplichte ontheffing. Bij tochten van de vereniging houden we ons aan die verplichting en de regels die daar in staan. Waar mogelijk worden deze betaald vanuit de toercommissie.

Zee
Voor zee geldt dat naast het zwemvest en een goed spatzeil nog een aantal aanvullende eisen aan je uitrusting. Denk aan de juiste kleding, zonbescherming, reservekleding, een helm. Om te weten wat je nodig hebt is er het lijstje ik ga varen op zee en neem mee.

Varen op groot water

 • Blijf waar mogelijk buiten de vaargeul (aangegeven door de betonning).
 • Ga er altijd vanuit dat niemand je ziet.
 • In het uitzonderlijke geval dat je voorrang hebt; neem het niet (ivm vorige regel).
 • Op groot water (grote plassen, rivieren, zee, etc.) dient in koppels gevaren te worden, zodat iedereen een buddy heeft. Groepjes bestaan uit twee of drie personen. Je laat je buddy nooit alleen! Indien je buddy de groep onverhoopt toch moet verlaten haak dan aan bij het eerst volgende groepje en maak duidelijk dat je dit doet.
 • Op groot water blijf je binnen 10 meter van een andere vaarder.
 • Wanneer onderling zonder toerleiding wordt gevaren op Groot Water dien je in ieder geval het boekje van Arend Aalbrecht te hebben gelezen; Vaarregels in Nederland toegespitst op door spierkracht voortbewogen schepen
 • Indien je tegelijkertijd met een schip een bocht nadert waar de ruimte buiten de vaargeul minimaal is of de vaargeul gelijk is aan de waterweg blijf dan even wachten tot het schip voorbij is, zodat de schipper niet hoeft na te denken waar die kajakkers zijn gebleven.
 • reflectVoor het varen op vaarwegen en groot water heeft Lekko inmiddels een radarreflector beschikbaar. De radarreflector zorgt dat we zichtbaar zijn op radar waar dat anders niet het geval is en draagt bij aan de veiligheid. De reflector kan eenvoudig op de kajak worden geplaatst, maar is wel van enig formaat. Plaats de radarreflector bij voorkeur achter op het dek bij een vaarder die niet snel zal moeten slepen. Immers levert de radarrefelector een obstakel op wanneer gesleept moet worden. Wordt er met een kleine groep gevaren plaats de reflector dan op het voordek, zodat bij een eventuele sleep deze niet in de weg zit.
  In sommige situaties zal het gereflecteerde signaal echter wegvallen (wanneer er bijvoorbeeld dicht langs een ander schip, onder bruggen, etc. wordt gevaren) of kan door de geringe sterkte van het gereflecteerde signaal het signaal worden aangezien als een valse echo. Dus ook met reflector; ga er altijd vanuit dat niemand je ziet!
 • In sommige gevallen kan het voor de groepsveiligheid belangrijk zijn om te werken met lichtgevende kleurenpatches of in geval van onverwachte mist speciale lichtsticks te gebruiken. In dat geval wordt er een bijdrage gevraagd (3,50 per product).

Varen op de Oude Maas

 • Vaar op de Oude Maas altijd stuurboordwal, dit is verplicht. Dit betekent dat richting Spijkenisse aan de kant van de rode boeien wordt gevaren en richting Dordrecht aan de kant van de groene boeien.
  Natuurlijk kan er wat gezegd worden om niet over te steken en de verkeerde wal buiten de vaargeul te varen. De wet schrijft helaas anders voor en kent geen uitzondering voor zeer kleine vaartuigen zoals kajak.
 • Om geen onnodige werk (als in; ons in de gaten houden) voor scheepvaart en verkeerscentrales te veroorzaken verzoeken we iedereen te houden aan het volgende;
  • Bij het op-en-neer varen van de Oude Maas richting Dordrecht
   (wanneer er enkel op-en-neer wordt gevaren en de eindbestemming niet verder dan het vermelde punt ligt) : Gelieve niet te varen voorbij het haventje van Puttershoek of KM983. Na dit punt is de vaargeul gelijk aan het vaarwater en is er geen mogelijkheid meer buiten de betonning te varen. Tevens kan ter hoogte van dit haventje met goed overzicht overgestoken worden.
  • Bij het op-en-neer varen van de Oude Maas richting Spijkenisse (wanneer er enkel op-en-neer wordt gevaren en de eindbestemming niet verder dan het vermelde punt ligt): Gelieve niet te varen voorbij de Spijkenisserbrug.

Varen op de Nieuwe Maas

 • Kijk op de site portofrotterdam.com, hier staat ook veel nuttige informatie voor recreatievaart. Is iets niet duidelijk informeer bij het Havenbedrijf (contactgegevens staan op de site portofrotterdam.com). Zij kunnen precies vertellen wat mag en verstandig is.
 • Vaar op de Nieuwe Maas altijd stuurboordwal, dit is verplicht. Dit betekent dat richting Schiedam aan de kant van de rode boeien (noordzijde) wordt gevaren en richting Dordrecht aan de kant van de groene boeien (zuidzijde).
 • Het is op de Nieuwe Maas ook voor kleine vaartuigen verplicht bijzondere manoeuvres te melden. Ofwel oversteken dient ook voor ons kajaks in overleg met de verkeerscentrale gebeuren.
 • Beperk het aantal oversteken. Pendelen met de auto is beter dan onnodig de vaargeul over te moeten steken.
 • Het is verboden havens in te varen ten westen van de Erasmusbrug.
 • Het is verboden de Leuvehaven en Boerengat in te varen, maar het Boerengat mag wel gepasseerd worden indien direct naar Haringvliet haven wordt doorgevaren.
 • Om geen onnodig werk (als in; ons in de gaten houden) voor scheepvaart en verkeerscentrale te veroorzaken verzoeken we iedereen te houden aan het volgende;
  • Wil je op-en-neer varen over de Nieuwe Maas blijf dan in het gebied tussen het Brienenoordeiland (KM996) en overdraagpunt kano/roeiboten (KM1008), maar liever nog voor Euromast (KM1002).
   • Ga je niet verder dan de Euromast dan blijf je in ieder geval in de Maasbrug sector (VHF 81).
   • Voorbij KM1003 (ter hoogte van de Lloydtoren) geldt sector VHF60 (Sector Waalhaven) en voorbij het voormalig quarantaine eiland (KM1007) (goed rust- en keerpunt als je toch wat verder wilt) geldt VHF63 (Sector Eemhaven).
  • Vaar wanneer er richting Dordrecht wordt gevaren waar mogelijk via de Koningshaven (je vaart onder de hefbrug ‘De Hef’).

KV Lekko heeft haar informatie zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Toch kunnen er onvolkomenheden voorkomen. De lezer blijft zelf eindverantwoordelijk voor het veilig varen. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de inhoud van onze website. In alle gevallen wordt verwezen naar de tekst van het Binnenvaartpolitiereglement, het Rijnvaartpolitiereglement, de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee 1972 of de plaatselijk geldende regels en meest recente kaarten.

Varen met introducés

 • Introducés dienen 18 jaar of ouder te zijn, tenzij het een eigen kind betreft.
 • Het varen met introducé dient twee dagen van te voren kenbaar te worden gemaakt bij de toercommissie of secretaris@kv-lekko.nl.
 • Het is aan te bevelen dat een eerste introductie plaatsvind onder supervisie van een ervaren lid.
 • Indien een verenigingsboot wordt gebruikt dient ook dit van te voren worden afgestemd met de toercommssie.
 • Het is niet toegestaan andere boten te gebruiken dan de afgesproken verenigingsboten tenzij nadrukkelijk overeengekomen met het lid waarvan deze boot het eigendom is.
 • Leden die een introducé meenemen zijn samen met introducé zelf verantwoordelijk voor enige vorm van schade en/of letsel. Kanovereniging Lekko is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade en/of letsel.
 • Een introducé vaart, zoals voor iedereen geldt, met zwemvest.
 • Een introducé vaart ZONDER spatzeil.

Tips voor het meenemen van introducés

 • Ga niet te ver, veel introducés varen enkel op kracht uit de armen.
 • Laat de introducés een regenbroek aantrekken. Men vaart immers zonder spatzeil.
 • Zorg voor droge kleding in een waterdichte tas. Al gaat men meestal niet om, een lompe actie van andere waterrecreanten kan altijd problemen veroorzaken.
 • Ga altijd na of dat de introducé die je meeneemt voldoende goed kan zwemmen.
 • Ga altijd na of dat er medische informatie is die jij als begeleider moet weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top